Matrícula UVic

Matricula't a la UVic a l'octubre!

Has fet la selectivitat al setembre?

Matricula’t a la UVic i comença ara

Consulta els graus amb places disponibles!


Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Sagrada Família, 7. 08500 Vic
T. 938 861 222 | ©2020 | WhatsApp 690 80 65 11

  • El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.
  • La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.
  • Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.
  • Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.
  • En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.
  • Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.