Jornada de Portes Obertes

Ja hem celebrat les Portes Obertes, però encara tens l'oportunitat de conèixer la nostra universitat mitjançant una Atenció Personalitzada.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Sagrada Família, 7. 08500 Vic
T. +34 938 816 177 | ©2023 | WhatsApp +34 690 80 65 11

  • El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.
  • La finalitat és oferir el servei per a l'organització i informació de l'oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.
  • Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l'organització i informació de l'oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.
  • Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l'organització dels estudis que us interessen.
  • L'entitat responsable del tractament de dades podrà contactar amb els usuaris interessats per mitjà dels seus canals de comunicació habitual, entre d'altres Whatsapp.
  • En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.
  • Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.
*** FORMULARI COMENTAT = DESHABILITAT -->